Wie is ryk? Hy wat tevrede is. Wie is dit? Niemand.


wie-is-ryk-hy-wat-tevrede-is-wie-is-dit-niemand
benjamin franklinwieisrykhywattevredeisditniemandwie isis rykhy watwat tevredetevrede iswie isis ditwie is rykhy wat tevredewat tevrede iswie is dithy wat tevrede is

Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie.Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg.Arm en tevrede is ryk, en ryk genoeg.Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie.Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie.Wie gee verstand aan die ibisom tee die vloed te waarksuof wie gee insig aan die haanom die dag aan te kondig?