Werk is goed, solank jy net nie vergeet om te lewe nie.


werk-is-goed-solank-jy-net-nie-vergeet-om-te-lewe-nie
unknownwerkisgoedsolankjynetnievergeetomteleweniewerk isis goedsolank jyjy netnet nienie vergeetvergeet omom tete lewelewe niewerk is goedsolank jy netjy net nienet nie vergeetnie vergeet omvergeet om teom te lewete lewe niesolank jy net niejy net nie vergeetnet nie vergeet omnie vergeet om tevergeet om te leweom te lewe niesolank jy net nie vergeetjy net nie vergeet omnet nie vergeet om tenie vergeet om te lewevergeet om te lewe nie

Die digter moet soms na verskillende kante to skiet. Ander kere moet hy van alle skiet vergeet. Net werk en wees. -N.P. van Wyk Louw
die-digter-moet-soms-na-verskillende-kante-to-skiet-ander-kere-moet-hy-van-alle-skiet-vergeet-net-werk-wees
In staatsmanskap kan jy die moraliteite vergeet, solank jy die formaliteite regkry. -Mark Twain
in-staatsmanskap-kan-jy-die-moraliteite-vergeet-solank-jy-die-formaliteite-regkry
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen