Welvaart is die dogter van matigheid en die moeder van weelde.


welvaart-is-die-dogter-van-matigheid-die-moeder-van-weelde
c.j. langenhovenwelvaartisdiedogtervanmatigheidmoederweeldewelvaart isis diedie dogterdogter vanvan matigheidmatigheid enen diedie moedermoeder vanvan weeldewelvaart is dieis die dogterdie dogter vandogter van matigheidvan matigheid enmatigheid en dieen die moederdie moeder vanmoeder van weeldewelvaart is die dogteris die dogter vandie dogter van matigheiddogter van matigheid envan matigheid en diematigheid en die moederen die moeder vandie moeder van weeldewelvaart is die dogter vanis die dogter van matigheiddie dogter van matigheid endogter van matigheid en dievan matigheid en die moedermatigheid en die moeder vanen die moeder van weelde

Die trots van die pou is die glorie van GodDie wellus van die bok is die gawe van GodDie gramskap van die leeu is die wysheid van GodDie naaktheid van die vrou is die werk van God -William Blake
die-trots-van-die-pou-is-die-glorie-van-goddie-wellus-van-die-bok-is-die-gawe-van-goddie-gramskap-van-die-leeu-is-die-wysheid-van-goddie-naaktheid-van
'n Aktrise wat suksesvol wil wees, moet die gesig van Venus hê, die verstand van Minerva, die grasie van Terpsichore, die geheue van Macaulay, die figuur van Juno, en die vel van 'n renoster. -Ethel Barrymore
'n-aktrise-wat-suksesvol-wil-wees-moet-die-gesig-van-venus-hê-die-verstand-van-minerva-die-grasie-van-terpsichore-die-geheue-van-macaulay-die-figuur
Rykdom is die ouer van luuksheid en traagheid, en armoede van gemeenheid en venynigheid, en albei van ontevredenheid. -Plato
rykdom-is-die-ouer-van-luuksheid-traagheid-armoede-van-gemeenheid-venynigheid-albei-van-ontevredenheid
Die geskiedenis is die bewaarder van die herinnering van grote dade en die getuie van die verlede, die voorbeeld en die leermeester van die hede, die waarskuwing vir die toekoms. -Miguel de Cervantes
die-geskiedenis-is-die-bewaarder-van-die-herinnering-van-grote-dade-die-getuie-van-die-verlede-die-voorbeeld-die-leermeester-van-die-hede-die