Want alles heilig en menslik, deug, roem en eer, gehoorsaam nou die verleidelike invloed van rykdom.


want-alles-heilig-menslik-deug-roem-eer-gehoorsaam-nou-die-verleidelike-invloed-van-rykdom
horatiuswantallesheiligmenslikdeugroemeergehoorsaamnoudieverleidelikeinvloedvanrykdomwant allesalles heiligheilig enen menslikroem enen eergehoorsaam nounou diedie verleidelikeverleidelike invloedinvloed vanvan rykdomwant alles heiligalles heilig enheilig en menslikroem en eergehoorsaam nou dienou die verleidelikedie verleidelike invloedverleidelike invloed vaninvloed van rykdomwant alles heilig enalles heilig en menslikgehoorsaam nou die verleidelikenou die verleidelike invloeddie verleidelike invloed vanverleidelike invloed van rykdomwant alles heilig en menslikgehoorsaam nou die verleidelike invloednou die verleidelike invloed vandie verleidelike invloed van rykdom

Rykdom is skadelik as dit nie met deug gepaardgaan nie. -Sappho
rykdom-is-skadelik-as-dit-nie-met-deug-gepaardgaan-nie
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
Ek het vergeet - nie geweet? - in die dae toe ons jonk was: Afrikanerskap is nie heilig. Ons wou dit heilig hê; ons wou die volte van menslikheid daaraan gee. -N.P. van Wyk Louw
ek-het-vergeet-nie-geweet-in-die-dae-toe-ons-jonk-was-afrikanerskap-is-nie-heilig-ons-wou-dit-heilig-hê-ons-wou-die-volte-van-menslikheid
Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter. -Jan Rabie
afrikaans-word-aangekla-as-vasgekeerde-boelietaal-laat-ons-nou-skryf-om-afrikaans-alles-te-laat-uitsê-oopsing-volledig-van-terroris-tot