Wanneer mens 'n tier wil vermoor, noem hy dit 'n sport; wanneer 'n tier 'n mens wil vermoor, noem hy dit wreedheid.


wanneer-mens-'n-tier-wil-vermoor-noem-hy-dit-'n-sport-wanneer-'n-tier-'n-mens-wil-vermoor-noem-hy-dit-wreedheid
george bernard shawwanneermens'ntierwilvermoornoemhyditsportwanneerwreedheidwanneer mensmens 'nn tiertier wilwil vermoornoem hyhy ditdit 'nn sportwanneer 'nn tiertier 'nn mensmens wilwil vermoornoem hyhy ditdit wreedheidwanneer mens 'nmens 'n tiern tier wiltier wil vermoornoem hy dithy dit 'ndit 'n sportwanneer 'n tiern tier 'ntier 'n mensn mens wilmens wil vermoornoem hy dithy dit wreedheidwanneer mens 'n tiermens 'n tier wiln tier wil vermoornoem hy dit 'nhy dit 'n sportwanneer 'n tier 'nn tier 'n menstier 'n mens wiln mens wil vermoornoem hy dit wreedheidwanneer mens 'n tier wilmens 'n tier wil vermoornoem hy dit 'n sportwanneer 'n tier 'n mensn tier 'n mens wiltier 'n mens wil vermoor

Tier, tier teen die uitdoof van die lig. -Dylan Thomas
tier-tier-teen-die-uitdoof-van-die-lig
Wanneer 'n mens 'n natuurlike styl teenkom, is 'n mens altyd verbaas en verheug, want 'n mens verwag om 'n skrywer te ontmoet en dan vind jy 'n mens. -Blaise Pascal
wanneer-'n-mens-'n-natuurlike-styl-teenkom-is-'n-mens-altyd-verbaas-verheug-want-'n-mens-verwag-om-'n-skrywer-te-ontmoet-dan-vind-jy-'n-mens
God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid. -John Masefield
god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
'n Mens bie in die begin omdat jy die artikel wil hê. Naderhand bie jy omdat die ander hom wil hê. -C.J. Langenhoven
'n-mens-bie-in-die-begin-omdat-jy-die-artikel-wil-hê-naderhand-bie-jy-omdat-die-ander-hom-wil-hê
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring