Wanneer groot veranderinge in die geskiedenis plaasvind, wanner belangrike beginsels betrokke is, is die meerderheid meestal verkeerd.


wanneer-groot-veranderinge-in-die-geskiedenis-plaasvind-wanner-belangrike-beginsels-betrokke-is-is-die-meerderheid-meestal-verkeerd
eugene v. debswanneergrootveranderingeindiegeskiedenisplaasvindwannerbelangrikebeginselsbetrokkeisismeerderheidmeestalverkeerdwanneer grootgroot veranderingeveranderinge inin diedie geskiedenisgeskiedenis plaasvindwanner belangrikebelangrike beginselsbeginsels betrokkebetrokke isis diedie meerderheidmeerderheid meestalmeestal verkeerdwanneer groot veranderingegroot veranderinge inveranderinge in diein die geskiedenisdie geskiedenis plaasvindwanner belangrike beginselsbelangrike beginsels betrokkebeginsels betrokke isis die meerderheiddie meerderheid meestalmeerderheid meestal verkeerdwanneer groot veranderinge ingroot veranderinge in dieveranderinge in die geskiedenisin die geskiedenis plaasvindwanner belangrike beginsels betrokkebelangrike beginsels betrokke isis die meerderheid meestaldie meerderheid meestal verkeerdwanneer groot veranderinge in diegroot veranderinge in die geskiedenisveranderinge in die geskiedenis plaasvindwanner belangrike beginsels betrokke isis die meerderheid meestal verkeerd

In ekonomiese sake is die meerderheid altyd verkeerd. -John Kenneth Galbraith
in-ekonomiese-sake-is-die-meerderheid-altyd-verkeerd
Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis. -Clarence Darrow
die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
...as jy 'n betrokke roman skryf, is jou kanse op 'n goeie resensie beter as wanneer jy nie betrokke skryf nie. -P.G. du Plessis
as-jy-'n-betrokke-roman-skryf-is-jou-kanse-op-'n-goeie-resensie-beter-as-wanneer-jy-nie-betrokke-skryf-nie
Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf
Die geskiedenis straf diegene wat hul tot geweld en bedrog wend om die aansprake en wettige aspirasie van die meerderheid van 'n land se burgers te onderdruk. -Nelson Mandela
die-geskiedenis-straf-diegene-wat-hul-tot-geweld-bedrog-wend-om-die-aansprake-wettige-aspirasie-van-die-meerderheid-van-'n-land-se-burgers-te
Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe