Vanoggend het ek 'n komma uitgehaal en vanmiddag het ek dit weer teruggesit.


vanoggend-het-ek-'n-komma-uitgehaal-vanmiddag-het-ek-dit-weer-teruggesit
oscar wildevanoggendhetek'nkommauitgehaalvanmiddagditweerteruggesitvanoggend hethet ekek 'nn kommakomma uitgehaaluitgehaal enen vanmiddagvanmiddag hethet ekek ditdit weerweer teruggesitvanoggend het ekhet ek 'nek 'n komman komma uitgehaalkomma uitgehaal enuitgehaal en vanmiddagen vanmiddag hetvanmiddag het ekhet ek ditek dit weerdit weer teruggesitvanoggend het ek 'nhet ek 'n kommaek 'n komma uitgehaaln komma uitgehaal enkomma uitgehaal en vanmiddaguitgehaal en vanmiddag heten vanmiddag het ekvanmiddag het ek dithet ek dit weerek dit weer teruggesitvanoggend het ek 'n kommahet ek 'n komma uitgehaalek 'n komma uitgehaal enn komma uitgehaal en vanmiddagkomma uitgehaal en vanmiddag hetuitgehaal en vanmiddag het eken vanmiddag het ek ditvanmiddag het ek dit weerhet ek dit weer teruggesit

Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien
Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie. -Gebhard Leberecht von Blucher
mag-die-penne-van-diplomate-nie-weer-bederf-wat-die-volk-met-sulke-groot-inspanning-bereik-het-nie
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
As die mensdom werklik na geregtigheid gestreef het, kon hy dit al lankal gehad het. -William Hazlitt
as-die-mensdom-werklik-na-geregtigheid-gestreef-het-kon-hy-dit-al-lankal-gehad-het