Sonder 'n ryk hart is rykdom 'n lelike bedelaar.


sonder-'n-ryk-hart-is-rykdom-'n-lelike-bedelaar
ralph waldo emersonsonder'nrykhartisrykdomlelikebedelaarsonder 'nn rykryk harthart isis rykdomrykdom 'nn lelikelelike bedelaarsonder 'n rykn ryk hartryk hart ishart is rykdomis rykdom 'nrykdom 'n leliken lelike bedelaarsonder 'n ryk hartn ryk hart isryk hart is rykdomhart is rykdom 'nis rykdom 'n lelikerykdom 'n lelike bedelaarsonder 'n ryk hart isn ryk hart is rykdomryk hart is rykdom 'nhart is rykdom 'n lelikeis rykdom 'n lelike bedelaar

Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop. -R. Dilkwyn
berou-sonder-verbetering-is-soos-om-voortdurend-te-pomp-sonder-om-die-lek-te-stop
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag