So 'n ambagsman is die gelukkigste mens op die aarde. Sy arbeid is sy lewenslus. Sy hardste werkdag is sy keurigste vakansie. Nie om die prys of die loon nie, maar om die heerlikheid van sy werk, werk hy.


so-'n-ambagsman-is-die-gelukkigste-mens-op-die-aarde-sy-arbeid-is-sy-lewenslus-sy-hardste-werkdag-is-sy-keurigste-vakansie-nie-om-die-prys-of-die
c.j. langenhovenso'nambagsmanisdiegelukkigstemensopaardesyarbeidsylewenslushardstewerkdagkeurigstevakansienieomprysofloonniemaarheerlikheidvanwerkwerkhyso 'nn ambagsmanambagsman isis diedie gelukkigstegelukkigste mensmens opop diedie aardesy arbeidarbeid isis sysy lewenslussy hardstehardste werkdagwerkdag isis sysy keurigstekeurigste vakansienie omom diedie prysdie loonloon niemaar omom diedie heerlikheidheerlikheid vanvan sysy werkwerk hyso 'n ambagsmann ambagsman isambagsman is dieis die gelukkigstedie gelukkigste mensgelukkigste mens opmens op dieop die aardesy arbeid isarbeid is syis sy lewenslussy hardste werkdaghardste werkdag iswerkdag is syis sy keurigstesy keurigste vakansienie om dieom die prysprys of diedie loon niemaar om dieom die heerlikheiddie heerlikheid vanheerlikheid van syvan sy werk

As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Die slegte ambagsman beveel sy werk aan; goeie werk beveel sy ambagsman aan. -C.J. Langenhoven
die-slegte-ambagsman-beveel-sy-werk-aan-goeie-werk-beveel-sy-ambagsman-aan
'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
'n Ekonoom: die enigste professionele mens wat sien iets werk in die praktyk en dan bekommerd wonder of dit in teorie werk. -Ronald Reagan
'n-ekonoom-die-enigste-professionele-mens-wat-iets-werk-in-die-praktyk-dan-bekommerd-wonder-of-dit-in-teorie-werk