Skryf (is) 'n alleending...'n koppige ding, 'n individuele ding...Literatuur (word) veral so gemaak, nie net uit modes en rigtings en aanvaardhede-vir-die-oomblik en style-van-die-dag nie...of deur 'n saamkokery rondom dekades, gedagterigtings en modes nie.


skryf-is-'n-alleending'n-koppige-ding-'n-individuele-dingliteratuur-word-veral-so-gemaak-nie-net-uit-modes-rigtings
p.g. du plessisskryfis'nalleending'nkoppigedingindividueledingliteratuurwordveralsogemaaknienetuitmodesrigtingsaanvaardhedevirdieoomblikstylevandiedagnieofdeursaamkokeryrondomdekadesgedagterigtingsnieskryf (is)(is) 'nn alleending'nalleending'n koppigekoppige dingn individueleindividuele dingliteratuurdingliteratuur (word)(word) veralveral soso gemaaknie netnet uituit modesmodes enen rigtingsrigtings ennieof deurdeur 'nn saamkokerysaamkokery rondomrondom dekadesgedagterigtings enen modesmodes nieskryf (is) 'n(is) 'n alleending'nn alleending'n koppigealleending'n koppige dingn individuele dingliteratuurindividuele dingliteratuur (word)dingliteratuur (word) veral(word) veral soveral so gemaaknie net uitnet uit modesuit modes enmodes en rigtingsen rigtings ennieof deur 'ndeur 'n saamkokeryn saamkokery rondomsaamkokery rondom dekadesgedagterigtings en modesen modes nie

Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Daar is net een ding erger as om van gepraat te word - en dit is om nie van gepraat te word nie. -Oscar Wilde
daar-is-net-een-ding-erger-as-om-van-gepraat-te-word-dit-is-om-nie-van-gepraat-te-word-nie
Elke oomblik sterf daar 'n ding, 'n persoon wat 'n mens nooit weer sal sien nie. Die lewe is 'n reeks sterftes. -Francois-René de Chatneaubriand
elke-oomblik-sterf-daar-'n-ding-'n-persoon-wat-'n-mens-nooit-weer-sal-nie-die-lewe-is-'n-reeks-sterftes
Argitektuur mik op die ewige, daarom leen sy beginsels hulle nie tot modes en grille nie. -Christopher Wren
argitektuur-mik-op-die-ewige-daarom-leen-sy-beginsels-hulle-nie-tot-modes-grille-nie
Ek is dikwels op my knieë gedryf deur die oorweldigende sekerheid dat ek nêrens elders het om heen te gaan nie. My eie wysheid, en die van die mense rondom my, het onvoldoende gelyk vir die dag. -Abraham Lincoln
ek-is-dikwels-op-my-knieë-gedryf-deur-die-oorweldigende-sekerheid-dat-ek-nêrens-elders-het-om-heen-te-gaan-nie-my-eie-wysheid-die-van-die-mense
Die mens is gebore vir optrede. Om nie besig te wees en om nie te bestaan nie, is dieselfde ding. -Voltaire
die-mens-is-gebore-vir-optrede-om-nie-besig-te-wees-om-nie-te-bestaan-nie-is-dieselfde-ding