Regsgeleerdes is die enigste mense by wie onkundigheid van die wet nie strafbaar is nie.


regsgeleerdes-is-die-enigste-mense-by-wie-onkundigheid-van-die-wet-nie-strafbaar-is-nie
jeremy benthamregsgeleerdesisdieenigstemensebywieonkundigheidvanwetniestrafbaarnieregsgeleerdes isis diedie enigsteenigste mensemense byby wiewie onkundigheidonkundigheid vanvan diedie wetwet nienie strafbaarstrafbaar isis nieregsgeleerdes is dieis die enigstedie enigste menseenigste mense bymense by wieby wie onkundigheidwie onkundigheid vanonkundigheid van dievan die wetdie wet niewet nie strafbaarnie strafbaar isstrafbaar is nieregsgeleerdes is die enigsteis die enigste mensedie enigste mense byenigste mense by wiemense by wie onkundigheidby wie onkundigheid vanwie onkundigheid van dieonkundigheid van die wetvan die wet niedie wet nie strafbaarwet nie strafbaar isnie strafbaar is nieregsgeleerdes is die enigste menseis die enigste mense bydie enigste mense by wieenigste mense by wie onkundigheidmense by wie onkundigheid vanby wie onkundigheid van diewie onkundigheid van die wetonkundigheid van die wet nievan die wet nie strafbaardie wet nie strafbaar iswet nie strafbaar is nie

Die enigste Afrikaner met wie die Engelssprekende kam saamwerk, is die een wat oogluikend en dikvellig al sy regte prysgee om Engelse
die-enigste-afrikaner-met-wie-die-engelssprekende-kam-saamwerk-is-die-een-wat-oogluikend-dikvellig-al-sy-regte-prysgee-om-engelse-oorgevoeligheid-nie
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg. -William Shakespeare
moet-nooit-geldskieter-of-geldlener-word-niewie-uitleen-sal-soms-geld-vriend-verloorwie-leen-verstomp-sy-spaarsin-sy-sorg
Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. -Die Bybel
wie-die-wind-bly-dophou-saai-nie-wie-na-die-wolke-bly-kyk-oes-nie
Die dood eis alles op. Om te sterwe is 'n wet, nie 'n straf nie. -Seneca
die-dood-eis-alles-op-om-te-sterwe-is-'n-wet-nie-'n-straf-nie
Wie is ryk? Hy wat tevrede is. Wie is dit? Niemand. -Benjamin Franklin
wie-is-ryk-hy-wat-tevrede-is-wie-is-dit-niemand