Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.


ontydige-vlyt-is-die-merk-van-die-luiaard-dis-sy-verskoning-vir-ontydige-rus
c.j. langenhovenontydigevlytisdiemerkvanluiaarddissyverskoningvirontydigerusontydige vlytvlyt isis diedie merkmerk vanvan diedie luiaarddis sysy verskoningverskoning virvir ontydigeontydige rusontydige vlyt isvlyt is dieis die merkdie merk vanmerk van dievan die luiaarddis sy verskoningsy verskoning virverskoning vir ontydigevir ontydige rusontydige vlyt is dievlyt is die merkis die merk vandie merk van diemerk van die luiaarddis sy verskoning virsy verskoning vir ontydigeverskoning vir ontydige rusontydige vlyt is die merkvlyt is die merk vanis die merk van diedie merk van die luiaarddis sy verskoning vir ontydigesy verskoning vir ontydige rus

Die luiaard se verskoning is:
die-luiaard-se-verskoning-is-daar-is-'n-leeu-in-die-pad-daar-is-'n-leeu-in-die-straat
die vrouens moet die tafels dek vir more vroeg;die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus. -Ina Rousseau
die-vrouens-moet-die-tafels-dek-vir-more-vroegdie-mans-gaan-slaap-vermoeid-van-al-die-rus
Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander. -C.J. Langenhoven
op-die-end-werk-die-vlytige-man-vir-homself-die-luiaard-vir-'n-ander
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange