Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.


ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk
c.j. langenhovenonsrekenonsgelukvirloonstrafongelukons rekenreken onsons gelukgeluk virvir onsons loonloon enen onsons strafstraf virvir onsons ongelukons reken onsreken ons gelukons geluk virgeluk vir onsvir ons loonons loon enloon en onsen ons strafons straf virstraf vir onsvir ons ongelukons reken ons gelukreken ons geluk virons geluk vir onsgeluk vir ons loonvir ons loon enons loon en onsloon en ons strafen ons straf virons straf vir onsstraf vir ons ongelukons reken ons geluk virreken ons geluk vir onsons geluk vir ons loongeluk vir ons loon envir ons loon en onsons loon en ons strafloon en ons straf viren ons straf vir onsons straf vir ons ongeluk

As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
Wanneer ons bou, laat ons glo ons bou vir altyd. -John Ruskin
wanneer-ons-bou-laat-ons-glo-ons-bou-vir-altyd