Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks.


ons-is-studente-van-woorde-ons-word-10-of-15-jaar-saamgehok-in-skole-kolleges-voordrag-kamers-kom-uiteindelik-te-voorskyn-met-'n-sak-wind-'n-geheue
ralph waldo emersononsisstudentevanwoordeonsword10of15jaarsaamgehokinskolekollegesvoordragkamerskomuiteindeliktevoorskynmet'nsakwindgeheuevirwoordeweetabsoluutniksons isis studentestudente vanvan woordeons wordword 1015 jaarjaar saamgehoksaamgehok inin skoleskole enen kollegeskolleges enen voordragvoordrag kamerskamers enen komkom uiteindelikuiteindelik tete voorskynvoorskyn metmet 'nn saksak windn geheuegeheue virvir woordewoorde enen weetweet absoluutabsoluut niksons is studenteis studente vanstudente van woordeons word 1010 of 1515 jaar saamgehokjaar saamgehok insaamgehok in skolein skole enskole en kollegesen kolleges enkolleges en voordragen voordrag kamersvoordrag kamers enkamers en komen kom uiteindelikkom uiteindelik teuiteindelik te voorskynte voorskyn metvoorskyn met 'nmet 'n sakn sak windn geheue virgeheue vir woordevir woorde enwoorde en weeten weet absoluutweet absoluut niks

'n Mens wil soms mor oor die vitterigheid wat die honderdduisend woorde van 'n roman oor net vyf woorde wil kelder...Resensente is nie blindemolle nie; party word net soms met blindheid geslaan. -Frederik de Jager
'n-mens-wil-soms-mor-oor-die-vitterigheid-wat-die-honderdduisend-woorde-van-'n-roman-oor-net-vyf-woorde-wil-kelderresensente-is-nie-blindemolle-nie
Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor;In ons skole, in ons kerke word ons moedertaal vermoor. -C.P. Hoogenhout
engels-engels-alles-engels-engels-wat-jy-hoorin-ons-skole-in-ons-kerke-word-ons-moedertaal-vermoor
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat