Ons betaal ons onwillige knegte altyd te veel, ons gewilliges altyd te min.


ons-betaal-ons-onwillige-knegte-altyd-te-veel-ons-gewilliges-altyd-te-min
c.j. langenhovenonsbetaalonsonwilligeknegtealtydteveelgewilligesminons betaalbetaal onsons onwilligeonwillige knegteknegte altydaltyd tete veelons gewilligesgewilliges altydaltyd tete minons betaal onsbetaal ons onwilligeons onwillige knegteonwillige knegte altydknegte altyd tealtyd te veelons gewilliges altydgewilliges altyd tealtyd te minons betaal ons onwilligebetaal ons onwillige knegteons onwillige knegte altydonwillige knegte altyd teknegte altyd te veelons gewilliges altyd tegewilliges altyd te minons betaal ons onwillige knegtebetaal ons onwillige knegte altydons onwillige knegte altyd teonwillige knegte altyd te veelons gewilliges altyd te min

Wanneer ons bou, laat ons glo ons bou vir altyd. -John Ruskin
wanneer-ons-bou-laat-ons-glo-ons-bou-vir-altyd
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier