O Onveranderlike, Oneindigende,Onbeginnende Woord deur Wie 'n kleinverrukte vuilerige kommatjie flits.


o-onveranderlike-oneindigendeonbeginnende-woord-deur-wie-'n-kleinverrukte-vuilerige-kommatjie-flits
sheila cussonsonveranderlikeoneindigendeonbeginnendewoorddeurwie'nkleinverruktevuilerigekommatjieflitso onveranderlikewoord deurdeur wiewie 'nn kleinverruktekleinverrukte vuilerigevuilerige kommatjiekommatjie flitswoord deur wiedeur wie 'nwie 'n kleinverrukten kleinverrukte vuilerigekleinverrukte vuilerige kommatjievuilerige kommatjie flitswoord deur wie 'ndeur wie 'n kleinverruktewie 'n kleinverrukte vuilerigen kleinverrukte vuilerige kommatjiekleinverrukte vuilerige kommatjie flitswoord deur wie 'n kleinverruktedeur wie 'n kleinverrukte vuilerigewie 'n kleinverrukte vuilerige kommatjien kleinverrukte vuilerige kommatjie flits

Wie is ryk? Hy wat tevrede is. Wie is dit? Niemand. -Benjamin Franklin
wie-is-ryk-hy-wat-tevrede-is-wie-is-dit-niemand
Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg. -William Shakespeare
moet-nooit-geldskieter-of-geldlener-word-niewie-uitleen-sal-soms-geld-vriend-verloorwie-leen-verstomp-sy-spaarsin-sy-sorg
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Woord wek woorden wederwoorden die gedig ontstaan dan,ensovoort. -D.J. Opperman
woord-wek-woorden-wederwoorden-die-gedig-ontstaan-danensovoort
Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. -Die Bybel
wie-die-wind-bly-dophou-saai-nie-wie-na-die-wolke-bly-kyk-oes-nie
Wie gee verstand aan die ibisom tee die vloed te waarksuof wie gee insig aan die haanom die dag aan te kondig? -Die Bybel
wie-gee-verstand-aan-die-ibisom-tee-die-vloed-te-waarksuof-wie-gee-insig-aan-die-haanom-die-dag-aan-te-kondig