Na vyftig jaar se geveg en stryd teen die Boer, sal daar geen Boer meer in Suid-Afrika wees wat Afrikaans (the Taal), behalwe as 'n kuriositeit, praat nie; net die groot Engelssprekende Suid-Afrikaner sal oorbly.


na-vyftig-jaar-se-geveg-stryd-teen-die-boer-sal-daar-geen-boer-meer-in-suid-afrika-wees-wat-afrikaans-the-taal-behalwe-as-'n-kuriositeit-praat-nie
olive schreinernavyftigjaarsegevegstrydteendieboersaldaargeenboermeerinsuidafrikaweeswatafrikaansthetaalbehalweas'nkuriositeitpraatnienetgrootengelssprekendesuidafrikaneroorblyna vyftigvyftig jaarjaar sese geveggeveg enen strydstryd teenteen diedie boersal daardaar geengeen boerboer meermeer inwees watwat afrikaansafrikaans (the(the taal)behalwe asas 'nn kuriositeitpraat nienet diedie grootgroot engelssprekendesal oorblyna vyftig jaarvyftig jaar sejaar se gevegse geveg engeveg en stryden stryd teenstryd teen dieteen die boersal daar geendaar geen boergeen boer meerboer meer inwees wat afrikaanswat afrikaans (theafrikaans (the taal)behalwe as 'nas 'n kuriositeitnet die grootdie groot engelssprekende

En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie. -C.J. Langenhoven
en-vêrder-die-boer-wat-nie-saai-nie-sal-nie-misoeste-kry-nie-maar-hy-sal-geen-goeie-ook-kry-nie
...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef
Afrikaans is een van Suid-Afrika se trotsste veelrassige prestasies. -Jan Rabie
afrikaans-is-een-van-suid-afrika-se-trotsste-veelrassige-prestasies