Na drie dae begin vis en gaste sleg ruik.


na-drie-dae-begin-vis-gaste-sleg-ruik
benjamin franklinnadriedaebeginvisgasteslegruikna driedrie daedae beginbegin visvis enen gastegaste slegsleg ruikna drie daedrie dae begindae begin visbegin vis envis en gasteen gaste sleggaste sleg ruikna drie dae begindrie dae begin visdae begin vis enbegin vis en gastevis en gaste slegen gaste sleg ruikna drie dae begin visdrie dae begin vis endae begin vis en gastebegin vis en gaste slegvis en gaste sleg ruik

Moenie sleg praat van die dooies nie. -Die Sewe Wyses
moenie-sleg-praat-van-die-dooies-nie
'n Wye skerm maak 'n vrot rolprent net twee keer so sleg. -Samuel Goldwyn
'n-wye-skerm-maak-'n-vrot-rolprent-net-twee-keer-so-sleg
Werk verban daardie drie groot euwels: verveling, verdorwenheid en armoede. -Voltaire
werk-verban-daardie-drie-groot-euwels-verveling-verdorwenheid-armoede
Die formule vir die Afrikaanse gemeenskap is saam te vat in drie begrippe: eiebestaan, naasbestaan en saambestaan. -Willem de Klerk
die-formule-vir-die-afrikaanse-gemeenskap-is-saam-te-vat-in-drie-begrippe-eiebestaan-naasbestaan-saambestaan
In ons dae kan 'n ekonomiese stryd die oorwinnaar verryk; 'n militêre stryd ruïneer hom vir 'n lang tyd. -Gustav le Bon
in-ons-dae-kan-'n-ekonomiese-stryd-die-oorwinnaar-verryk-'n-militêre-stryd-ruïneer-hom-vir-'n-lang-tyd
Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe. -Seneca
baie-mense-is-reeds-dood-voorat-hulle-begin-lewe