Moenie by die hemel gaan soek na die engele nie, soek by die engele na die hemel.


moenie-by-die-hemel-gaan-soek-na-die-engele-nie-soek-by-die-engele-na-die-hemel
c.j. langenhovenmoeniebydiehemelgaansoeknaengeleniehemelmoenie byby diedie hemelhemel gaangaan soeksoek nana diedie engeleengele niesoek byby diedie engeleengele nana diedie hemelmoenie by dieby die hemeldie hemel gaanhemel gaan soekgaan soek nasoek na diena die engeledie engele niesoek by dieby die engeledie engele naengele na diena die hemelmoenie by die hemelby die hemel gaandie hemel gaan soekhemel gaan soek nagaan soek na diesoek na die engelena die engele niesoek by die engeleby die engele nadie engele na dieengele na die hemelmoenie by die hemel gaanby die hemel gaan soekdie hemel gaan soek nahemel gaan soek na diegaan soek na die engelesoek na die engele niesoek by die engele naby die engele na diedie engele na die hemel

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
As jy regtig wil seermaak, soek iemand wat jou liefhet. -C.J. Langenhoven
as-jy-regtig-wil-seermaak-soek-iemand-wat-jou-liefhet