Leer hoe om te lewe, en 'n nog harder les: hoe om te sterwe.


leer-hoe-om-te-lewe-'n-nog-harder-hoe-om-te-sterwe
beilby porteusleerhoeomtelewe'nnoghardersterweleer hoehoe omom tete leween 'nn nognog harderharder leshoe omom tete sterweleer hoe omhoe om teom te leween 'n nogn nog hardernog harder leshoe om teom te sterweleer hoe om tehoe om te leween 'n nog hardern nog harder leshoe om te sterweleer hoe om te leween 'n nog harder les

Godsdiens is die meesterstuk van die kuns om diere te leer, want dit leer mense oor hoe hulle moet dink. -Arthur Schopenhauer
godsdiens-is-die-meesterstuk-van-die-kuns-om-diere-te-leer-want-dit-leer-mense-oor-hoe-hulle-moet-dink
Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word. -C.J. Langenhoven
hoe-korter-jy-jou-kuier-maak-hoe-gouer-sal-jy-weer-genooi-word
Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy
Hoe weelderiger woord hoe skraler gedagte. -C.J. Langenhoven
hoe-weelderiger-woord-hoe-skraler-gedagte