Kies jou vyande met groot oorleg. 'n Toegewyde vyand is 'n onuitputlike inspirasiebron.


kies-jou-vyande-met-groot-oorleg-'n-toegewyde-vyand-is-'n-onuitputlike-inspirasiebron
hennie aucampkiesjouvyandemetgrootoorleg'ntoegewydevyandisonuitputlikeinspirasiebronkies joujou vyandevyande metmet grootgroot oorlegn toegewydetoegewyde vyandis 'nn onuitputlikeonuitputlike inspirasiebronkies jou vyandejou vyande metvyande met grootmet groot oorlegn toegewyde vyandtoegewyde vyand isvyand is 'nis 'n onuitputliken onuitputlike inspirasiebronkies jou vyande metjou vyande met grootvyande met groot oorlegn toegewyde vyand istoegewyde vyand is 'nvyand is 'n onuitputlikeis 'n onuitputlike inspirasiebronkies jou vyande met grootjou vyande met groot oorlegn toegewyde vyand is 'ntoegewyde vyand is 'n onuitputlikevyand is 'n onuitputlike inspirasiebron

Jy mag nie kan kies tussen jou vyand se haat en sy liefde nie, maar jy kan kies tussen sy haat en sy minagting. -C.J. Langenhoven
jy-mag-nie-kan-kies-tussen-jou-vyand-se-haat-sy-liefde-nie-maar-jy-kan-kies-tussen-sy-haat-sy-minagting
'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word. -Amos Bronson Alcott
'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie