Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie.


jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie
c.j. langenhovenjyeetaanjoueietafellekkeromdatjyweethoeditindiekombuistoegaanaanvreemdenieniejy eeteet aanaan joujou eieeie tafeltafel lekkerlekker omdatomdat jyjy weetweet hoehoe ditdit inin diedie kombuiskombuis toegaanaan diedie vreemdeomdat jyjy ditdit nienie weetweet niejy eet aaneet aan jouaan jou eiejou eie tafeleie tafel lekkertafel lekker omdatlekker omdat jyomdat jy weetjy weet hoeweet hoe dithoe dit indit in diein die kombuisdie kombuis toegaanaan die vreemdeomdat jy ditjy dit niedit nie weetnie weet niejy eet aan joueet aan jou eieaan jou eie tafeljou eie tafel lekkereie tafel lekker omdattafel lekker omdat jylekker omdat jy weetomdat jy weet hoejy weet hoe ditweet hoe dit inhoe dit in diedit in die kombuisin die kombuis toegaanomdat jy dit niejy dit nie weetdit nie weet niejy eet aan jou eieeet aan jou eie tafelaan jou eie tafel lekkerjou eie tafel lekker omdateie tafel lekker omdat jytafel lekker omdat jy weetlekker omdat jy weet hoeomdat jy weet hoe ditjy weet hoe dit inweet hoe dit in diehoe dit in die kombuisdit in die kombuis toegaanomdat jy dit nie weetjy dit nie weet nie

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie
Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom