In Hollywood betaal hulle jou duisende dollers vir 'n soen en 50 sent vir jou siel.


in-hollywood-betaal-hulle-jou-duisende-dollers-vir-'n-soen-50-sent-vir-jou-siel
marilyn monroeinhollywoodbetaalhullejouduisendedollersvir'nsoen50sentsielin hollywoodhollywood betaalbetaal hullehulle joujou duisendeduisende dollersdollers virvir 'nn soensoen en50 sentsent virvir joujou sielin hollywood betaalhollywood betaal hullebetaal hulle jouhulle jou duisendejou duisende dollersduisende dollers virdollers vir 'nvir 'n soenn soen ensoen en 50en 50 sent50 sent virsent vir jouvir jou sielin hollywood betaal hullehollywood betaal hulle joubetaal hulle jou duisendehulle jou duisende dollersjou duisende dollers virduisende dollers vir 'ndollers vir 'n soenvir 'n soen enn soen en 50soen en 50 senten 50 sent vir50 sent vir jousent vir jou sielin hollywood betaal hulle jouhollywood betaal hulle jou duisendebetaal hulle jou duisende dollershulle jou duisende dollers virjou duisende dollers vir 'nduisende dollers vir 'n soendollers vir 'n soen envir 'n soen en 50n soen en 50 sentsoen en 50 sent viren 50 sent vir jou50 sent vir jou siel

Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Ploeg self op die klip land en gee vir jou kneg die sagte grond. Dan sal jy jou kneg behou en jou ploeg ook. -C.J. Langenhoven
ploeg-self-op-die-klip-land-gee-vir-jou-kneg-die-sagte-grond-dan-sal-jy-jou-kneg-behou-jou-ploeg-ook