In Afrika gebeur dinge soms agterstevoor. Soos dat die son eers moes ondergaan oor die vasteland voordat hy opgekom het, en nie andersom nie.


in-afrika-gebeur-dinge-soms-agterstevoor-soos-dat-die-eers-moes-ondergaan-oor-die-vasteland-voordat-hy-opgekom-het-nie-andersom-nie
mathews phosainafrikagebeurdingesomsagterstevoorsoosdatdieeersmoesondergaanoorvastelandvoordathyopgekomhetnieandersomniein afrikaafrika gebeurgebeur dingedinge somssoms agterstevoorsoos datdat diedie sonson eerseers moesmoes ondergaanondergaan oordie vastelandvoordat hyhy opgekomopgekom heten nieandersom niein afrika gebeurafrika gebeur dingegebeur dinge somsdinge soms agterstevoorsoos dat diedat die sondie son eersson eers moeseers moes ondergaanmoes ondergaan oorondergaan oor dieoor die vastelanddie vasteland voordatvasteland voordat hyvoordat hy opgekomhy opgekom heten nie andersomnie andersom niein afrika gebeur dingeafrika gebeur dinge somsgebeur dinge soms agterstevoorsoos dat die sondat die son eersdie son eers moesson eers moes ondergaaneers moes ondergaan oormoes ondergaan oor dieondergaan oor die vastelandoor die vasteland voordatdie vasteland voordat hyvasteland voordat hy opgekomvoordat hy opgekom heten nie andersom niein afrika gebeur dinge somsafrika gebeur dinge soms agterstevoorsoos dat die son eersdat die son eers moesdie son eers moes ondergaanson eers moes ondergaan ooreers moes ondergaan oor diemoes ondergaan oor die vastelandondergaan oor die vasteland voordatoor die vasteland voordat hydie vasteland voordat hy opgekomvasteland voordat hy opgekom het

'n Mens wil soms mor oor die vitterigheid wat die honderdduisend woorde van 'n roman oor net vyf woorde wil kelder...Resensente is nie blindemolle nie; party word net soms met blindheid geslaan.Ek is 'n Afrikaan, maar 'n swart man, 'n afstammeling van slawe wat uit Afrika gebring is...As dinge anders was, kon ek een van hulle gewees het - of het een of ander onbekende lot my toegeval in een van die ontelbare, voortdurende burgeroorloë of stam botsings op hierdie brutale kontinent. En so bedank ek God dat my voorsaat daardie reis oorleef het...Praat met my oor Afrika en my swart wortels en my verwantskap met my Afrika-broers en ek sal dit in jou gesig teruggooi, en dan sal ek jou neus in die beelde van verrottende vleis invryf (van die slagoffers van die volksmoord op die Tutsi's of Rwanda)...Jammer, maar ek was daar. 'n AK-47 is teen my neus gedruk, ek het met panga-gewapende Hutu-stamlede gesels met die bloed van hul jongste slagoffers op hul T-hemde. Ek het 'n cholera-epidemie in Zaïre gesien, 'n hongersnood in Ethiopië, 'n burgeroorlog in Liberië. Ek het stede gesien wat tot feitlike rommel gebombardeer is, en ander stede afgetakel tot rommel, omdat hul leiers toegelaat het dat hulle verrot en verval terwyl hulle miljarde dollar - ja, miljarde - in oorsese bankrekenings weggesteek het...Dank God my voorsaat het uitgekom, omdat ek nou nie een van hulle is nie.Voordat jy 'n nuwe koers inslaan, bereken eers of jy weer sal kan omdraai as jy jou altemit vasloop, en onthou geen pad is na weerskante toe afdraand nie.Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel!Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis.Ons kon nie deur middel van die letterkunde kennis gemaak het met menslike reuse soos George Washington, Abraham Lincoln en Thomas Jefferson sonder om in dade oor te gaan soos hulle in dade oorgegaan het nie.