Hominem experiri multa paupertas iubet.Armoede wek ondernemingsgees.


hominem-experiri-multa-paupertas-iubetarmoede-wek-ondernemingsgees
publilius syrushominemexperirimultapaupertasiubetarmoedewekondernemingsgeeshominem expeririexperiri multamulta paupertaswek ondernemingsgeeshominem experiri multaexperiri multa paupertashominem experiri multa paupertas

Woord wek woorden wederwoorden die gedig ontstaan dan,ensovoort. -D.J. Opperman
woord-wek-woorden-wederwoorden-die-gedig-ontstaan-danensovoort
Werk verban daardie drie groot euwels: verveling, verdorwenheid en armoede. -Voltaire
werk-verban-daardie-drie-groot-euwels-verveling-verdorwenheid-armoede
Die kuns om bymekaar te maak weer armoede af, soos medisyne siekte afweer. -Plato
die-kuns-om-bymekaar-te-maak-weer-armoede-af-soos-medisyne-siekte-afweer
Armoede - 'n sonde wat die rykes nie kan vergewe nie. -Spreekwoorde
armoede-'n-sonde-wat-die-rykes-nie-kan-vergewe-nie