Hoe hoog men drave in stijl en toon,De treurspek spant alleen de kroon.


hoe-hoog-men-drave-in-stijl-toonde-treurspek-spant-alleen-de-kroon
joost van den vondelhoehoogmendraveinstijltoondetreurspekspantalleendekroonhoe hooghoog menmen dravedrave inin stijlstijl entreurspek spantspant alleenalleen dede kroonhoe hoog menhoog men dravemen drave indrave in stijlin stijl entreurspek spant alleenspant alleen dealleen de kroonhoe hoog men dravehoog men drave inmen drave in stijldrave in stijl entreurspek spant alleen despant alleen de kroonhoe hoog men drave inhoog men drave in stijlmen drave in stijl entreurspek spant alleen de kroon

Hoe hoog men stijge in maat of toon,het treurspel spant alleen de kroon. -Joost van den Vondel
hoe-hoog-men-stijge-in-maat-of-toonhet-treurspel-spant-alleen-de-kroon
Geen voël sweef te hoog as hy sweef met sy eie vlerke. -William Blake
geen-voël-sweef-te-hoog-as-hy-sweef-met-sy-eie-vlerke
Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word. -C.J. Langenhoven
hoe-korter-jy-jou-kuier-maak-hoe-gouer-sal-jy-weer-genooi-word
Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy