Help jou swakke mededinger op die bene bly. As hy tot niet gaan, kom daar straks 'n sterke in sy plek.


help-jou-swakke-mededinger-op-die-bene-bly-as-hy-tot-niet-gaan-kom-daar-straks-'n-sterke-in-sy-plek
c.j. langenhovenhelpjouswakkemededingeropdiebeneblyashytotnietgaankomdaarstraks'nsterkeinsyplekhelp joujou swakkeswakke mededingermededinger opop diedie benebene blyas hyhy tottot nietniet gaankom daardaar straksstraks 'nn sterkesterke inin sysy plekhelp jou swakkejou swakke mededingerswakke mededinger opmededinger op dieop die benedie bene blyas hy tothy tot niettot niet gaankom daar straksdaar straks 'nstraks 'n sterken sterke insterke in syin sy plekhelp jou swakke mededingerjou swakke mededinger opswakke mededinger op diemededinger op die beneop die bene blyas hy tot niethy tot niet gaankom daar straks 'ndaar straks 'n sterkestraks 'n sterke inn sterke in systerke in sy plekhelp jou swakke mededinger opjou swakke mededinger op dieswakke mededinger op die benemededinger op die bene blyas hy tot niet gaankom daar straks 'n sterkedaar straks 'n sterke instraks 'n sterke in syn sterke in sy plek

Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
'n Kritikus is 'n man sonder bene wat jou leer om te hardloop. -Channing Pollock
'n-kritikus-is-'n-man-sonder-bene-wat-jou-leer-om-te-hardloop
...as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. -Die Bybel
as-jy-bid-gaan-na-jou-kamer-toe-maak-die-deur-toe-bid-tot-jou-vader-wat-jy-nie-kan-nie
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan
Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie