God verwarm Sy hande by die hart van 'n biddende.


god-verwarm-sy-hande-by-die-hart-van-'n-biddende
john masefielgodverwarmsyhandebydiehartvan'nbiddendegod verwarmverwarm sysy handehande byby diedie harthart vanvan 'nn biddendegod verwarm syverwarm sy handesy hande byhande by dieby die hartdie hart vanhart van 'nvan 'n biddendegod verwarm sy handeverwarm sy hande bysy hande by diehande by die hartby die hart vandie hart van 'nhart van 'n biddendegod verwarm sy hande byverwarm sy hande by diesy hande by die harthande by die hart vanby die hart van 'ndie hart van 'n biddende

God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid. -John Masefield
god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
Wanneer jy in gebed jou hande saamvou, maak God sy hande oop. -Spreekwoorde
wanneer-jy-in-gebed-jou-hande-saamvou-maak-god-sy-hande-oop
Ek het die wondere van God beskryfen al die monsters uit my hart verdryf. -D.J. Opperman
ek-het-die-wondere-van-god-beskryfen-al-die-monsters-uit-my-hart-verdryf
...hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. -Die Bybel
hou-die-werk-van-ons-hande-in-stand-ja-die-werk-van-ons-hande-hou-dit-in-stand
My God, my God, waarom het U my verlaat? -Die Bybel
my-god-my-god-waarom-het-u-my-verlaat
Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees. -Thomas Jefferson
dit-is-'n-grondwaarheid-dat-ons-vryheid-net-in-die-hande-van-die-volk-self-veilig-kan-wees