Geen Hoogheit was het Recht der wetten ooit ontwassen.


geen-hoogheit-was-het-recht-der-wetten-ooit-ontwassen
joost van den vondelgeenhoogheitwashetrechtderwettenooitontwassengeen hoogheithoogheit waswas hethet rechtrecht derder wettenwetten ooitooit ontwassengeen hoogheit washoogheit was hetwas het rechthet recht derrecht der wettender wetten ooitwetten ooit ontwassengeen hoogheit was hethoogheit was het rechtwas het recht derhet recht der wettenrecht der wetten ooitder wetten ooit ontwassengeen hoogheit was het rechthoogheit was het recht derwas het recht der wettenhet recht der wetten ooitrecht der wetten ooit ontwassen

Niemand het nog ooit opreg gebid sonder om iets te leer nie. -Ralph Waldo Emerson
niemand-het-nog-ooit-opreg-gebid-sonder-om-iets-te-leer-nie
Vakbonde is die slegste ding wat ooit die aarde getref het omdat hulle 'n mens se onafhanklikheid wegneem. -Henry Ford
vakbonde-is-die-slegste-ding-wat-ooit-die-aarde-getref-het-omdat-hulle-'n-mens-se-onafhanklikheid-wegneem
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid