Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag.


geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag
adolf hitlergeenekonomiesebeleidismoontliksonder'nswaardgeenindustrialisasiemaggeen ekonomieseekonomiese beleidbeleid isis moontlikmoontlik sondersonder 'nn swaardgeen industrialisasieindustrialisasie sondersonder maggeen ekonomiese beleidekonomiese beleid isbeleid is moontlikis moontlik sondermoontlik sonder 'nsonder 'n swaardgeen industrialisasie sonderindustrialisasie sonder maggeen ekonomiese beleid isekonomiese beleid is moontlikbeleid is moontlik sonderis moontlik sonder 'nmoontlik sonder 'n swaardgeen industrialisasie sonder maggeen ekonomiese beleid is moontlikekonomiese beleid is moontlik sonderbeleid is moontlik sonder 'nis moontlik sonder 'n swaard

Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie. -Elizabeth Barrett Browning
geen-mens-kan-sonder-vriende-wees-as-hy-god-die-kameraadskap-van-boeke-het-nie
Die swaard van geregtigheid het geen skede. -Joseph de Maistre
die-swaard-van-geregtigheid-het-geen-skede
Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie. -Honoré de Balzac
gelykheid-mag-miskien-'n-reg-wees-maar-geen-mag-op-aarde-kan-dit-verander-in-'n-feit-nie