Gedagtes is die gesprek van die siel met homself.


gedagtes-is-die-gesprek-van-die-siel-met-homself
platogedagtesisdiegesprekvansielmethomselfgedagtes isis diedie gesprekgesprek vanvan diedie sielsiel metmet homselfgedagtes is dieis die gesprekdie gesprek vangesprek van dievan die sieldie siel metsiel met homselfgedagtes is die gesprekis die gesprek vandie gesprek van diegesprek van die sielvan die siel metdie siel met homselfgedagtes is die gesprek vanis die gesprek van diedie gesprek van die sielgesprek van die siel metvan die siel met homself

Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie. -C.J. Langenhoven
met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
Hierdie groot Imperialis is die vader van rassehaat in die land. Hy dryf handel met die nasionale gevoel van die volk - en dit om homself ryk en verryk te maak. -M.T. Steyn
hierdie-groot-imperialis-is-die-vader-van-rassehaat-in-die-land-hy-dryf-handel-met-die-nasionale-gevoel-van-die-volk-dit-om-homself-ryk-verryk-te
Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis. -Clarence Darrow
die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is. -C.J. Langenhoven
om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is