Elke tradisie voer heelwat opdrifsels met hom mee.


elke-tradisie-voer-heelwat-opdrifsels-met-hom-mee
n.p. van wyk louwelketradisievoerheelwatopdrifselsmethommeeelke tradisietradisie voervoer heelwatheelwat opdrifselsopdrifsels metmet homhom meeelke tradisie voertradisie voer heelwatvoer heelwat opdrifselsheelwat opdrifsels metopdrifsels met hommet hom meeelke tradisie voer heelwattradisie voer heelwat opdrifselsvoer heelwat opdrifsels metheelwat opdrifsels met homopdrifsels met hom meeelke tradisie voer heelwat opdrifselstradisie voer heelwat opdrifsels metvoer heelwat opdrifsels met homheelwat opdrifsels met hom mee

'n Drama-kritikus is 'n persoon wat 'n dramaturg verras deur hom mee te deel wat hy bedoel het.Lewe uit 'n tradisie...dit is leef in 'n bestendige debat met die verlede.Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker.Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart.'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel.Die wêreldliteratuur is 'n volle orkes - nie 'n dun en eensame fluit nie. Elke taal, selfs die kleinste, is 'n aparte instrument met 'n eie timbre. Literatuur wat in hom volmaak uitgespreek is, word 'n onvervangbare verowering van die mens; gaan dit verlore, ly die hele mensdom skade.