Elke oomblik sterf daar 'n ding, 'n persoon wat 'n mens nooit weer sal sien nie. Die lewe is 'n reeks sterftes.


elke-oomblik-sterf-daar-'n-ding-'n-persoon-wat-'n-mens-nooit-weer-sal-nie-die-lewe-is-'n-reeks-sterftes
francois-rené de chatneaubriandelkeoombliksterfdaar'ndingpersoonwatmensnooitweersalniedieleweisreekssterfteselke oomblikoomblik sterfsterf daardaar 'nn dingn persoonpersoon watwat 'nn mensmens nooitnooit weerweer salsal siensien niedie lewelewe isis 'nn reeksreeks sterfteselke oomblik sterfoomblik sterf daarsterf daar 'ndaar 'n dingn persoon watpersoon wat 'nwat 'n mensn mens nooitmens nooit weernooit weer salweer sal siensal sien niedie lewe islewe is 'nis 'n reeksn reeks sterfteselke oomblik sterf daaroomblik sterf daar 'nsterf daar 'n dingn persoon wat 'npersoon wat 'n menswat 'n mens nooitn mens nooit weermens nooit weer salnooit weer sal sienweer sal sien niedie lewe is 'nlewe is 'n reeksis 'n reeks sterfteselke oomblik sterf daar 'noomblik sterf daar 'n dingn persoon wat 'n menspersoon wat 'n mens nooitwat 'n mens nooit weern mens nooit weer salmens nooit weer sal siennooit weer sal sien niedie lewe is 'n reekslewe is 'n reeks sterftes

Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
Die oomblik wat jy iets groots sien, wil jy dit nasionaliseer. -Winston Churchill
die-oomblik-wat-jy-iets-groots-wil-jy-dit-nasionaliseer
Dit is 'n eerbiedwaardige ding om 'n antieke kasteel of gebou te sien wat nie vervalle is nie. -Sir Francis Bacon
dit-is-'n-eerbiedwaardige-ding-om-'n-antieke-kasteel-of-gebou-te-wat-nie-vervalle-is-nie
Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid. -C.J. Langenhoven
daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid