elke mens verwerf sy dooddie dood wat alleen joune is en niemand anders s'n nie


elke-mens-verwerf-sy-dooddie-dood-wat-alleen-joune-is-niemand-anders-s'n-nie
george seferiselkemensverwerfsydooddiedoodwatalleenjouneisniemandanderss'nnieelke mensmens verwerfverwerf sysy dooddiedooddie dooddood watwat alleenalleen jounejoune isis enen niemandanders s'ns'n nieelke mens verwerfmens verwerf syverwerf sy dooddiesy dooddie dooddooddie dood watdood wat alleenwat alleen jounealleen joune isjoune is enis en niemanden niemand andersniemand anders s'nanders s'n nieelke mens verwerf symens verwerf sy dooddieverwerf sy dooddie doodsy dooddie dood watdooddie dood wat alleendood wat alleen jounewat alleen joune isalleen joune is enjoune is en niemandis en niemand andersen niemand anders s'nniemand anders s'n nieelke mens verwerf sy dooddiemens verwerf sy dooddie doodverwerf sy dooddie dood watsy dooddie dood wat alleendooddie dood wat alleen jounedood wat alleen joune iswat alleen joune is enalleen joune is en niemandjoune is en niemand andersis en niemand anders s'nen niemand anders s'n nie

Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie. -Aristotle Onassis
die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie
Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie. -C.J. Langenhoven
met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
?Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
Elke oomblik sterf daar 'n ding, 'n persoon wat 'n mens nooit weer sal sien nie. Die lewe is 'n reeks sterftes. -Francois-René de Chatneaubriand
elke-oomblik-sterf-daar-'n-ding-'n-persoon-wat-'n-mens-nooit-weer-sal-nie-die-lewe-is-'n-reeks-sterftes
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as