Eendag sal ek, weet ek, die doodmet laggende skedel trotseer.


eendag-sal-ek-weet-ek-die-doodmet-laggende-skedel-trotseer
wilma stockenstromeendagsalekweetdiedoodmetlaggendeskedeltrotseereendag salsal ekweet ekdie doodmetdoodmet laggendelaggende skedelskedel trotseereendag sal ekdie doodmet laggendedoodmet laggende skedellaggende skedel trotseerdie doodmet laggende skedeldoodmet laggende skedel trotseerdie doodmet laggende skedel trotseer

Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie. -Aristotle Onassis
die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie
Al wat ek eendag saam met my kan vat, is dit wat ek hier op aarde weggegee het. -Morkel van Tonder
al-wat-ek-eendag-saam-met-my-kan-vat-is-dit-wat-ek-hier-op-aarde-weggegee-het
Ek sê mos die skedel lagal huil en huil die gesig -Wilma Stockenstrom
ek-sê-mos-die-skedel-lagal-huil-huil-die-gesig