Drome is die ware vertolkers van ons neigings, maar kennis is nodig om hulle te vertolk en te verstaan.


drome-is-die-ware-vertolkers-van-ons-neigings-maar-kennis-is-nodig-om-hulle-te-vertolk-te-verstaan
michel de montaignedromeisdiewarevertolkersvanonsneigingsmaarkennisnodigomhulletevertolkverstaandrome isis diedie wareware vertolkersvertolkers vanvan onsons neigingsmaar kenniskennis isis nodignodig omom hullehulle tete vertolkvertolk enen tete verstaandrome is dieis die waredie ware vertolkersware vertolkers vanvertolkers van onsvan ons neigingsmaar kennis iskennis is nodigis nodig omnodig om hulleom hulle tehulle te vertolkte vertolk envertolk en teen te verstaandrome is die wareis die ware vertolkersdie ware vertolkers vanware vertolkers van onsvertolkers van ons neigingsmaar kennis is nodigkennis is nodig omis nodig om hullenodig om hulle teom hulle te vertolkhulle te vertolk ente vertolk en tevertolk en te verstaandrome is die ware vertolkersis die ware vertolkers vandie ware vertolkers van onsware vertolkers van ons neigingsmaar kennis is nodig omkennis is nodig om hulleis nodig om hulle tenodig om hulle te vertolkom hulle te vertolk enhulle te vertolk en tete vertolk en te verstaan

Drome is waar terwyl hulle duur, en leef ons nie in drome nie? -Alfred
drome-is-waar-terwyl-hulle-duur-leef-ons-nie-in-drome-nie
Die preke wat die meeste indruk op ons maak, is die wat ons die minste nodig het. Hulle maak die indruk omdat hulle ons op die soort kwaad wys waarvoor ons uit ons eie die gevoeligste is. -C.J. Langenhoven
die-preke-wat-die-meeste-indruk-op-ons-maak-is-die-wat-ons-die-minste-nodig-het-hulle-maak-die-indruk-omdat-hulle-ons-op-die-soort-kwaad-wys-waarvoor
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het