Die winde en golwe is altyd aan die kant van die mees bekwame navigators.


die-winde-golwe-is-altyd-aan-die-kant-van-die-mees-bekwame-navigators
edward gibbondiewindegolweisaltydaandiekantvanmeesbekwamenavigatorsdie windewinde enen golwegolwe isis altydaltyd aanaan diedie kantkant vanvan diedie meesmees bekwamebekwame navigatorsdie winde enwinde en golween golwe isgolwe is altydis altyd aanaltyd aan dieaan die kantdie kant vankant van dievan die meesdie mees bekwamemees bekwame navigatorsdie winde en golwewinde en golwe isen golwe is altydgolwe is altyd aanis altyd aan diealtyd aan die kantaan die kant vandie kant van diekant van die meesvan die mees bekwamedie mees bekwame navigatorsdie winde en golwe iswinde en golwe is altyden golwe is altyd aangolwe is altyd aan dieis altyd aan die kantaltyd aan die kant vanaan die kant van diedie kant van die meeskant van die mees bekwamevan die mees bekwame navigators

Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe
Die oorwinnaar het steeds die gereg aan sy kant. -Voltaire
die-oorwinnaar-het-steeds-die-gereg-aan-sy-kant
Die dood is van alle besoekers die mees aangekondigde en die mins verwagte. -Paul Bourget
die-dood-is-van-alle-besoekers-die-mees-aangekondigde-die-mins-verwagte
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te