Die volk moet vir die reg net so hard veg as vir die stadsmuur.


die-volk-moet-vir-die-reg-net-so-hard-veg-as-vir-die-stadsmuur
heraclitusdievolkmoetvirdieregnetsohardvegasstadsmuurdie volkvolk moetmoet virvir diedie regreg netnet soso hardhard vegveg asas virvir diedie stadsmuurdie volk moetvolk moet virmoet vir dievir die regdie reg netreg net sonet so hardso hard veghard veg asveg as viras vir dievir die stadsmuurdie volk moet virvolk moet vir diemoet vir die regvir die reg netdie reg net soreg net so hardnet so hard vegso hard veg ashard veg as virveg as vir dieas vir die stadsmuurdie volk moet vir dievolk moet vir die regmoet vir die reg netvir die reg net sodie reg net so hardreg net so hard vegnet so hard veg asso hard veg as virhard veg as vir dieveg as vir die stadsmuur

Reg is wat in elke land nuttig is vir almal of vir die grootste moontlike getal. -Justinianus I
reg-is-wat-in-elke-land-nuttig-is-vir-almal-of-vir-die-grootste-moontlike-getal
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie. -Abraham Lincoln
dat-regering-van-die-volk-deur-die-volk-vir-die-volk-nie-sal-sterf-op-aarde-nie
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone