Die take wat jy voltooi het, het jou onsterflik gemaak.


die-take-wat-jy-voltooi-het-het-jou-onsterflik-gemaak
lao-tsedietakewatjyvoltooihethetjouonsterflikgemaakdie taketake watwat jyjy voltooivoltooi hethet joujou onsterflikonsterflik gemaakdie take wattake wat jywat jy voltooijy voltooi hethet jou onsterflikjou onsterflik gemaakdie take wat jytake wat jy voltooiwat jy voltooi hethet jou onsterflik gemaakdie take wat jy voltooitake wat jy voltooi het

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het.As God nie vrouens gemaak het nie, sou hy ook nie blomme gemaak het nie.Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak; die liefde wat ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het.Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet.Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?Julle [mans] het die wêreld van die begin af bestuur. Kyk na die gemors wat julle gemaak het.