Die stilistiek is 'n praksie om 'n kruip vol proefskrifte te pars uit 'n een-tros-letterkunde.


die-stilistiek-is-'n-praksie-om-'n-kruip-vol-proefskrifte-te-pars-uit-'n-een-tros-letterkunde
peter blumdiestilistiekis'npraksieomkruipvolproefskrifteteparsuiteentrosletterkundedie stilistiekstilistiek isis 'nn praksiepraksie omom 'nn kruipkruip volvol proefskrifteproefskrifte tete parspars uituit 'ndie stilistiek isstilistiek is 'nis 'n praksien praksie ompraksie om 'nom 'n kruipn kruip volkruip vol proefskriftevol proefskrifte teproefskrifte te parste pars uitpars uit 'ndie stilistiek is 'nstilistiek is 'n praksieis 'n praksie omn praksie om 'npraksie om 'n kruipom 'n kruip voln kruip vol proefskriftekruip vol proefskrifte tevol proefskrifte te parsproefskrifte te pars uitte pars uit 'ndie stilistiek is 'n praksiestilistiek is 'n praksie omis 'n praksie om 'nn praksie om 'n kruippraksie om 'n kruip volom 'n kruip vol proefskriften kruip vol proefskrifte tekruip vol proefskrifte te parsvol proefskrifte te pars uitproefskrifte te pars uit 'n

Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is. -C.J. Langenhoven
om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is
Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
As jy uit die werk van een skrywer neerskryf, is dit plagiaat, maar as jy baie werke raadpleeg, is dit navorsing. -Wilson Mizner
as-jy-uit-die-werk-van-een-skrywer-neerskryf-is-dit-plagiaat-maar-as-jy-baie-werke-raadpleeg-is-dit-navorsing
Bose mense gehoorsaam uit vrees; Goeies uit liefde. -Aristotle
bose-mense-gehoorsaam-uit-vrees-goeies-uit-liefde
Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word. -Joseph Chamberlain
hy-drup-hervormings-uit-soos-water-wat-uit-'n-spons-gepers-word