Die spel is nou die dingWaarmee 'k die koning se gewete dwing.


die-spel-is-nou-die-dingwaarmee-'k-die-koning-se-gewete-dwing
william shakespearediespelisnoudiedingwaarmee'kkoningsegewetedwingdie spelspel isis nounou diedie dingwaarmeedingwaarmee 'kk diedie koningkoning sese gewetegewete dwingdie spel isspel is nouis nou dienou die dingwaarmeedie dingwaarmee 'kdingwaarmee 'k diek die koningdie koning sekoning se gewetese gewete dwingdie spel is nouspel is nou dieis nou die dingwaarmeenou die dingwaarmee 'kdie dingwaarmee 'k diedingwaarmee 'k die koningk die koning sedie koning se gewetekoning se gewete dwingdie spel is nou diespel is nou die dingwaarmeeis nou die dingwaarmee 'knou die dingwaarmee 'k diedie dingwaarmee 'k die koningdingwaarmee 'k die koning sek die koning se gewetedie koning se gewete dwing

Argitektuur is die aangeleerde spel, korrek en manjifiek, van vorms byeengebring in die lig. -Le Corbusier
argitektuur-is-die-aangeleerde-spel-korrek-manjifiek-van-vorms-byeengebring-in-die-lig
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Alleen die noodsaak om aan die lewe te bly, dwing 'n mens om handearbeid te doen. -Saint Thomas Aquinas
alleen-die-noodsaak-om-aan-die-lewe-te-bly-dwing-'n-mens-om-handearbeid-te-doen
Gee my 'n manWat sê wat waar isAs die duiwel daar isWat doen wat reg isAs die regter weg isWat trou by sy gewete blyAs hy straf in plaas van beloning kry. -C.J. Langenhoven
gee-my-'n-manwat-sê-wat-waar-isas-die-duiwel-daar-iswat-doen-wat-reg-isas-die-regter-weg-iswat-trou-by-sy-gewete-blyas-hy-straf-in-plaas-van-beloning