Die mensdom sensueer ongeregtigheid omdat hulle vrees dat hulle sy slagoffers sal wees, en nie omdat hulle bang is om ongeregtigheid te pleeg nie.


die-mensdom-sensueer-ongeregtigheid-omdat-hulle-vrees-dat-hulle-sy-slagoffers-sal-wees-nie-omdat-hulle-bang-is-om-ongeregtigheid-te-pleeg-nie
platodiemensdomsensueerongeregtigheidomdathullevreesdatsyslagofferssalweesniebangisomtepleegniedie mensdommensdom sensueersensueer ongeregtigheidongeregtigheid omdatomdat hullehulle vreesvrees datdat hullehulle sysy slagoffersslagoffers salsal weesen nienie omdatomdat hullehulle bangbang isis omom ongeregtigheidongeregtigheid tete pleegpleeg niedie mensdom sensueermensdom sensueer ongeregtigheidsensueer ongeregtigheid omdatongeregtigheid omdat hulleomdat hulle vreeshulle vrees datvrees dat hulledat hulle syhulle sy slagofferssy slagoffers salslagoffers sal weesen nie omdatnie omdat hulleomdat hulle banghulle bang isbang is omis om ongeregtigheidom ongeregtigheid teongeregtigheid te pleegte pleeg niedie mensdom sensueer ongeregtigheidmensdom sensueer ongeregtigheid omdatsensueer ongeregtigheid omdat hulleongeregtigheid omdat hulle vreesomdat hulle vrees dathulle vrees dat hullevrees dat hulle sydat hulle sy slagoffershulle sy slagoffers salsy slagoffers sal weesen nie omdat hullenie omdat hulle bangomdat hulle bang ishulle bang is ombang is om ongeregtigheidis om ongeregtigheid teom ongeregtigheid te pleegongeregtigheid te pleeg niedie mensdom sensueer ongeregtigheid omdatmensdom sensueer ongeregtigheid omdat hullesensueer ongeregtigheid omdat hulle vreesongeregtigheid omdat hulle vrees datomdat hulle vrees dat hullehulle vrees dat hulle syvrees dat hulle sy slagoffersdat hulle sy slagoffers salhulle sy slagoffers sal weesen nie omdat hulle bangnie omdat hulle bang isomdat hulle bang is omhulle bang is om ongeregtigheidbang is om ongeregtigheid teis om ongeregtigheid te pleegom ongeregtigheid te pleeg nie

'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Baie mense verbeel hulle hulle is dierevriende omdat hulle 'n gevange voël versorg. -Fliegende Blätter
baie-mense-verbeel-hulle-hulle-is-dierevriende-omdat-hulle-'n-gevange-voël-versorg
Party kritici verbeel hulle dat hulle die bepalers is van goed en sleg is omdat hulle dink hul kindertrompette is die basuin van faam. -Arthur Schopenhauer
party-kritici-verbeel-hulle-dat-hulle-die-bepalers-is-van-goed-sleg-is-omdat-hulle-dink-hul-kindertrompette-is-die-basuin-van-faam
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle