Die maker van die werk het heengegaan, tog bly die werk self nietemin bestaan.


die-maker-van-die-werk-het-heengegaan-tog-bly-die-werk-self-nietemin-bestaan
ovidiusdiemakervandiewerkhetheengegaantogblyselfnieteminbestaandie makermaker vanvan diedie werkwerk hethet heengegaantog blybly diedie werkwerk selfself nieteminnietemin bestaandie maker vanmaker van dievan die werkdie werk hetwerk het heengegaantog bly diebly die werkdie werk selfwerk self nieteminself nietemin bestaandie maker van diemaker van die werkvan die werk hetdie werk het heengegaantog bly die werkbly die werk selfdie werk self nieteminwerk self nietemin bestaandie maker van die werkmaker van die werk hetvan die werk het heengegaantog bly die werk selfbly die werk self nietemindie werk self nietemin bestaan

Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
'n Ekonoom: die enigste professionele mens wat sien iets werk in die praktyk en dan bekommerd wonder of dit in teorie werk. -Ronald Reagan
'n-ekonoom-die-enigste-professionele-mens-wat-iets-werk-in-die-praktyk-dan-bekommerd-wonder-of-dit-in-teorie-werk
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so