Die formule vir die Afrikaanse gemeenskap is saam te vat in drie begrippe: eiebestaan, naasbestaan en saambestaan.


die-formule-vir-die-afrikaanse-gemeenskap-is-saam-te-vat-in-drie-begrippe-eiebestaan-naasbestaan-saambestaan
willem de klerkdieformulevirdieafrikaansegemeenskapissaamtevatindriebegrippeeiebestaannaasbestaansaambestaandie formuleformule virvir diedie afrikaanseafrikaanse gemeenskapgemeenskap isis saamsaam tete vatvat inin driedrie begrippenaasbestaan enen saambestaandie formule virformule vir dievir die afrikaansedie afrikaanse gemeenskapafrikaanse gemeenskap isgemeenskap is saamis saam tesaam te vatte vat invat in driein drie begrippenaasbestaan en saambestaandie formule vir dieformule vir die afrikaansevir die afrikaanse gemeenskapdie afrikaanse gemeenskap isafrikaanse gemeenskap is saamgemeenskap is saam teis saam te vatsaam te vat inte vat in drievat in drie begrippedie formule vir die afrikaanseformule vir die afrikaanse gemeenskapvir die afrikaanse gemeenskap isdie afrikaanse gemeenskap is saamafrikaanse gemeenskap is saam tegemeenskap is saam te vatis saam te vat insaam te vat in driete vat in drie begrippe

Skrywers is die swartskape van die gemeenskap en dit is goed om af en toe saam met hulle dronk te word. -Etienne Leroux
skrywers-is-die-swartskape-van-die-gemeenskap-dit-is-goed-om-af-toe-saam-met-hulle-dronk-te-word
Al wat ek eendag saam met my kan vat, is dit wat ek hier op aarde weggegee het. -Morkel van Tonder
al-wat-ek-eendag-saam-met-my-kan-vat-is-dit-wat-ek-hier-op-aarde-weggegee-het
My swaarste pad trap ek self vir my plat, en swaarste is die wat my voete nooit vat. -C.J. Langenhoven
my-swaarste-pad-trap-ek-self-vir-my-plat-swaarste-is-die-wat-my-voete-nooit-vat
Ons moenie onder mekaar sit en membrane jag, terwyl ons Afrikaanse letterkunde vir die eerste keer werklik bedreig word nie. -P.G. du Plessis
ons-moenie-onder-mekaar-sit-membrane-jag-terwyl-ons-afrikaanse-letterkunde-vir-die-eerste-keer-werklik-bedreig-word-nie