Die filosoof spot met die dood, maar glad nie met sy rumatiek nie.


die-filosoof-spot-met-die-dood-maar-glad-nie-met-sy-rumatiek-nie
fliegende blätterdiefilosoofspotmetdiedoodmaargladniesyrumatiekniedie filosooffilosoof spotspot metmet diedie doodmaar gladglad nienie metmet sysy rumatiekrumatiek niedie filosoof spotfilosoof spot metspot met diemet die doodmaar glad nieglad nie metnie met symet sy rumatieksy rumatiek niedie filosoof spot metfilosoof spot met diespot met die doodmaar glad nie metglad nie met synie met sy rumatiekmet sy rumatiek niedie filosoof spot met diefilosoof spot met die doodmaar glad nie met syglad nie met sy rumatieknie met sy rumatiek nie

As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
daar is niks met ons verkeerdwat die dood nie reg kan maak nie -Breyten Breytenbach
daar-is-niks-met-ons-verkeerdwat-die-dood-nie-reg-kan-maak-nie
'n Filosoof is 'n man bo in 'n ballon, met sy familie en vriende wat die toue onder op die grond vashou en probeer om hom aarde toe te bring. -Louisa May Alcott
'n-filosoof-is-'n-man-bo-in-'n-ballon-met-sy-familie-vriende-wat-die-toue-onder-op-die-grond-vashou-probeer-om-hom-aarde-toe-te-bring
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen