Die filosofie verwyder alle rede om te bestaan uit godsdiens.


die-filosofie-verwyder-alle-rede-om-te-bestaan-uit-godsdiens
benedetto crocediefilosofieverwyderalleredeomtebestaanuitgodsdiensdie filosofiefilosofie verwyderverwyder allealle rederede omom tete bestaanbestaan uituit godsdiensdie filosofie verwyderfilosofie verwyder alleverwyder alle redealle rede omrede om teom te bestaante bestaan uitbestaan uit godsdiensdie filosofie verwyder allefilosofie verwyder alle redeverwyder alle rede omalle rede om terede om te bestaanom te bestaan uitte bestaan uit godsdiensdie filosofie verwyder alle redefilosofie verwyder alle rede omverwyder alle rede om tealle rede om te bestaanrede om te bestaan uitom te bestaan uit godsdiens

Om 'n populêre godsdiens te word, is dit net nodig vir 'n bygeloof om 'n filosofie in kettings van slawerny te slaan. -William Ralph Inge
om-'n-populêre-godsdiens-te-word-is-dit-net-nodig-vir-'n-bygeloof-om-'n-filosofie-in-kettings-van-slawerny-te-slaan
Alle godsdiens is liefde, en die meeste liefde is afgodsdiens. -C.J. Langenhoven
alle-godsdiens-is-liefde-die-meeste-liefde-is-afgodsdiens
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid
Bose mense gehoorsaam uit vrees; Goeies uit liefde. -Aristotle
bose-mense-gehoorsaam-uit-vrees-goeies-uit-liefde