Die dood is die lewe se rustende vennoot


die-dood-is-die-lewe-se-rustende-vennoot
horace smithdiedoodisdieleweserustendevennootdie dooddood isis diedie lewelewe sese rustenderustende vennootdie dood isdood is dieis die lewedie lewe selewe se rustendese rustende vennootdie dood is diedood is die leweis die lewe sedie lewe se rustendelewe se rustende vennootdie dood is die lewedood is die lewe seis die lewe se rustendedie lewe se rustende vennoot

Wie weet of lewe dood, of dood lewe is...'n Eerbare dood is beter as 'n oneerbare lewe.Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe.Dis nie soseer 'n lewe as 'n prys of 'n geldeenheid. Dit is iets waarmee ek betaal sodat ek kan skryf...Ek betaal en ek verkoop: dit is my lewe. Verkoop my lewe, verkoop die lewe van hulle rondom my...'n Lewe sonder eer; verraad sonder beperkings; belydenis sonder einde.'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks; daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet; dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartsog.Die dood is die lewe se kloon.