Die dood is die lewe se rustende vennoot


die-dood-is-die-lewe-se-rustende-vennoot
horace smithdiedoodisdieleweserustendevennootdie dooddood isis diedie lewelewe sese rustenderustende vennootdie dood isdood is dieis die lewedie lewe selewe se rustendese rustende vennootdie dood is diedood is die leweis die lewe sedie lewe se rustendelewe se rustende vennootdie dood is die lewedood is die lewe seis die lewe se rustendedie lewe se rustende vennoot

Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is
'n Eerbare dood is beter as 'n oneerbare lewe. -Cornelius Tacitus
'n-eerbare-dood-is-beter-as-'n-oneerbare-lewe
Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe. -Seneca
baie-mense-is-reeds-dood-voorat-hulle-begin-lewe