Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel.


die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
abd-el-kaderdiedoodis'nswartkameelwatvoorelkesehekknieldie dooddood isis 'nn swartswart kameelkameel watwat voorelke ouou sese hekhek knieldie dood isdood is 'nis 'n swartn swart kameelswart kameel watkameel wat voorwat voor elkevoor elke ouelke ou seou se hekse hek knieldie dood is 'ndood is 'n swartis 'n swart kameeln swart kameel watswart kameel wat voorkameel wat voor elkewat voor elke ouvoor elke ou seelke ou se hekou se hek knieldie dood is 'n swartdood is 'n swart kameelis 'n swart kameel watn swart kameel wat voorswart kameel wat voor elkekameel wat voor elke ouwat voor elke ou sevoor elke ou se hekelke ou se hek kniel

?Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
Jy kan jouself verstrengel deur voor jouself te kniel. Try maar, en kyk in watter knoop jy beland. -Marthinus Versfeld
jy-kan-jouself-verstrengel-deur-voor-jouself-te-kniel-try-maar-kyk-in-watter-knoop-jy-beland
elke mens verwerf sy dooddie dood wat alleen joune is en niemand anders s'n nie -George Seferis
elke-mens-verwerf-sy-dooddie-dood-wat-alleen-joune-is-niemand-anders-s'n-nie
Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir myIs elke kind se eerste lewenskreet'n Groter wonder as sy laaste snik. -C. Louis Leipoldt
al-is-jy-dood-ook-met-ons-ja-vir-myis-elke-kind-se-eerste-lewenskreet'n-groter-wonder-as-sy-laaste-snik
...oor alles hou die wurm wagen stof en as is al wat bly:Want swart en droef,die hoogste troefoor ál wat roer,is Skoppensboer. -Eugene N. Marais
oor-alles-hou-die-wurm-wagen-stof-as-is-al-wat-blywant-swart-droefdie-hoogste-troefoor-ál-wat-roeris-skoppensboer
Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede. -Arthur Schopenhauer
lyding-oor-'n-onvervulde-wens-is-gering-in-vergelyking-met-berou-want-die-eerste-staan-voor-die-steeds-geopende-onafsienbare-toekoms-die-tweede-voor