Die bestemming van die tragedie is om ons vatbaarheid vir medelye te vergroot.


die-bestemming-van-die-tragedie-is-om-ons-vatbaarheid-vir-medelye-te-vergroot
gotthold ephraim lessingdiebestemmingvandietragedieisomonsvatbaarheidvirmedelyetevergrootdie bestemmingbestemming vanvan diedie tragedietragedie isis omom onsons vatbaarheidvatbaarheid virvir medelyemedelye tete vergrootdie bestemming vanbestemming van dievan die tragediedie tragedie istragedie is omis om onsom ons vatbaarheidons vatbaarheid virvatbaarheid vir medelyevir medelye temedelye te vergrootdie bestemming van diebestemming van die tragedievan die tragedie isdie tragedie is omtragedie is om onsis om ons vatbaarheidom ons vatbaarheid virons vatbaarheid vir medelyevatbaarheid vir medelye tevir medelye te vergrootdie bestemming van die tragediebestemming van die tragedie isvan die tragedie is omdie tragedie is om onstragedie is om ons vatbaarheidis om ons vatbaarheid virom ons vatbaarheid vir medelyeons vatbaarheid vir medelye tevatbaarheid vir medelye te vergroot

Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood -Totius
daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons
Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk
Medelye sal meer sondes uitwis as verdoeming. -Henry Ward Beecher
medelye-sal-meer-sondes-uitwis-as-verdoeming
'n Enkele dood is is tragedie, 'n miljoen sterftes 'n statistiek. -Joseph Stalin
'n-enkele-dood-is-is-tragedie-'n-miljoen-sterftes-'n-statistiek
Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet