Die besigheid van die staat is besigheid.


die-besigheid-van-die-staat-is-besigheid
calvin coolidgediebesigheidvandiestaatisbesigheiddie besigheidbesigheid vanvan diedie staatstaat isis besigheiddie besigheid vanbesigheid van dievan die staatdie staat isstaat is besigheiddie besigheid van diebesigheid van die staatvan die staat isdie staat is besigheiddie besigheid van die staatbesigheid van die staat isvan die staat is besigheid

Moenie vriendskap en besigheid meng nie- jy bederf albei.Die beroep om boeke te skryf, laat perderesies na 'n soliede, stabiele besigheid lyk.Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie.Lees maar, ek staat niet wat er staat.Nog nooit is 'n staat gevestig deur vreedsame ekonomiese maatreëls nie.Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou.